Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijapalvelut

Tilitoimisto Kota tarjoaa asiakkailleen työkalut talouden suunnitteluun ja liiketoiminnan kasvattamiseen

Mielestämme tilitoimiston tehtävä on auttaa asiakkaitaan menestymään ja siksi tarjoamme asiantuntijapalveluita keskeisiin liiketoiminnan kehitystarpeisiin. Ohjaamme asiakkaitamme tekemään päätöksiä taloudellisten lukujen perusteella ja tarjoamme apua talouden suunnitteluun. Autamme muun muassa uusia yrittäjiä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa ja suurempia yrityksiä vaikkapa kassavirran tehostamisessa tai investointipäätöksissä. Lue lisää asiantuntijapalveluistamme.

Tutustu asiantuntijapalveluihimme

  • Talouden suunnittelu
  • Kannattavuuslaskelmat
  • Kassavirtalaskelmat
  • Yrityksen perustaminen
  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Starttirahan hakeminen
  • Kirjanpitäjä tai controller -palveluna 
  • Yrityksen tukirahoituksen hakeminen
  • Taloushallinnon järjestelmät

Talouden suunnittelu

Autamme asiakkaitamme kehittämään talouden suunnittelun käytäntöjä tarjoamalla haasteisiin konkreettisia työkaluja.

Perinteisen vuosibudjetoinnin lisäksi voimme auttaa esimerkiksi suunnittelemaan rullaavaa ennustamista tai analysoimaan tulevia investointihankkeita.

Autamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Budjetointi

Ennustaminen

Investointilaskelmat

Kannattavuuslaskelmat

Tarjoamme asiantuntijapalveluita yrityksen kannattavuuden analysoimiseen ja parantamiseen. Avullamme voit selvittää esimerkiksi yrityksen tuote- tai palvelukohtaisen kannattavuuden. Jos olet laajentamassa liiketoimintaasi, on järkevää laatia kannattavuuslaskelmat vaikkapa muutamaa eri skenaariota varten. Näin voit ennakoida kiinteiden ja muuttuvien kustannusten kehitystä eri tilanteissa.

Autamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Kannattavuuslaskelmat

Tuotekohtainen kannattavuus

Palvelukohtainen kannattavuus

AsiakaskannattavuusKassavirtalaskelmat

Kassavirta on liiketoiminnan selkäranka ja elinehto kannattavalle liiketoiminnalle. Autamme asiakkaitamme muun muassa kassavirran ja likviditeetin hallinnassa. Tarjoamme käytännölliset työkalut kassavirran ennustamiseen, joka mahdollistaa yrityksen maksuvalmiuden ja mahdollisen lisärahoituksen arvioinnin.

Autamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Kassavirtaennuste

Kassavirta-analyysi ja tehostaminen

Yrityksen perustaminen

Ohjeistamme ja autamme uusia yrityksiä yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa.

Autamme aloittavia yrittäjiä seuraavilla osa-alueilla:

Yrityksen perustaminen

Toiminimen perustaminen

Aloittavan yrityksen rahoitus

Liiketoimintasuunnitelmat

Liiketoimintasuunnitelma on dokumentti yrityksen tavoitteista ja toimenpiteistä. Usein se pitää sisällään ainakin yrityksen vision, mission, strategiset tavoitteet, tuote- ja palvelutarjooman, markkinointistrategian, markkina- ja kilpailija-analyysin, taloudellisen suunnitelman sekä budjetin. Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen dokumentti esimerkiksi yritykselle lainaa haettaessa. Palvelumme sisältää muun muassa:

Uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

Starttirahan hakeminen

Starttiraha on uusille yrittäjille maksettava toimeentulon tuki yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi.

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta. Sen saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä sekä riittäviä valmiuksia jatkuvan ja kannattavan yritystoiminnan pyörittämiseen.

Autamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Starttirahan hakeminen

Starttirahan ehdot

Starttirahan maksatus

Kirjanpitäjä tai controller -palveluna

Tarjoamme tilapäiseen tai äkillisen muutoksen aiheuttamaan tarpeeseen talousosaajaa myös vuokrapalveluna. Olemme käytettävissä ylimääräisenä resurssina tarpeen vaatiessa esimerkiksi vanhempainvapaan ajaksi.

Olemme tottuneet toimimaan useissa eri järjestelmäympäristöissä ja pystymme hyppäämään suoraan tehtäviin vähäiselläkin perehdytyksellä. Me autamme vaikkapa tilinpäätöksen laatimisessa, viranomaisraportoinnissa tai sisäisen laskennan kehittämisessä.

Tarjoamamme palvelut yrityksille:

Vuokraa kirjanpitäjä

Vuokraa controller

Vuokraa interim talousosaaja

Yrityksen tukirahoituksen hakeminen

Autamme ja ohjeistamme asiakkaitamme erilaisten de minimis tukirahoitusmuotojen ja lainarahahakemusten laatimisessa. Tällaisia yrityksen tukimuotoja ovat esimerkiksi innovaatioseteli, kansainvälistymisrahoitus, energiatuki tai Finnveran lainatakaus.

Autamme muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

Tukirahoituksen hakeminen (esim. Business Finland)

Projektin seuranta ja raportointi

Taloushallinnon järjestelmät

Autamme asiakkaitamme tarvittaessa valitsemaan oman yrityksen tarpeisiin sopivan taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden. Teemme palveluna sopivien ohjelmistojen tarvekartoituksen ja kilpailutuksen.

Palvelumme sisältää muun muassa:

Ohjelmistojen kartoitus

Järjestelmäkilpailutukset

Usein kysyttyä

Mitä on talouden suunnittelu?

Talouden suunnittelulla tarkoitetaan tavoitteiden asetantaa, seurantaa ja ennakointia, joilla yritys ohjaa rahan tai resurssien käyttöä. Hyvä talouden suunnittelu on keskeinen osa yrityksen hyvää hallintotapaa. Yleisin talouden suunnittelun työväline on talousarvio eli budjetti.

Mitä on ennustaminen?

Ennustamisella tarkoitetaan tiettyjen liiketoiminnan ajureiden tunnistamista, joilla voidaan ennakoida tulevaisuudessa vaikuttavia liiketoiminnan muutoksia. Ennuste laaditaan usein rullaavasti seuraavalle 12 kuukaudelle ja siitä voidaan laatia useita eri skenaarioita, joita päivitetään vaikkapa kuukausittain. Ennustamisella voidaan tehdä läpinäkyväksi yrityksen liiketoimintaprosessissa olevia pullonkauloja tai tehostamiskohteita.

Miksi budjetti täytyy tehdä? Kuinka budjetti laaditaan?

Talousarvio eli budjetti laaditaan yleensä tulevan tilikauden ajanjaksolle. Budjettia voidaan pitää euromääräisenä toimintasuunnitelmana, jonka avulla voi seurata toimenpiteiden toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

Budjetointiprosessi aloitetaan yleensä ennen tilikauden vaihtumista ja sen voi laatia esimerkiksi kuukausi- tai kvartaalitasolla käyttäen osittain apuna edellisen tilikauden toteumalukuja. Budjetti on siis ensijaisesti tavoitteiden asetannan ja seurannan työkalu.

Mitä tarkoittaa yrityksen kassavirta?

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen kassaan saapuvia ja sieltä lähteviä maksusuorituksia. Yrityksen maksuvalmiuden kannalta positiivinen kassavirta on ehdoton edellytys. Jos tilin saldo hupenee, lainat kasvavat ja uutta pääomaa ei ole saatavilla, on yrityksen kassavirta negatiivinen ja sillä on todennäköisesti edessään maksuvaikeuksia.

Esimerkiksi liiketoiminta, jossa kulut tulevat etupainotteisesti mutta tuotot vasta myöhemmässä vaiheessa, voi olla kassavirran näkökulmasta haasteellinen. Tähän kannattaa varautua kassavirtaennusteella, jonka avulla yritys saa ennakoitua kassan riittävyyttä.

Miten yrityksen kassavirtaa voi tehostaa?

Kassavirran tehostamisella tarkoitetaan kassakierron nopeuttamista ja rahan vapauttamista sieltä, missä se ei ole tehokkaasti käytössä. Keskeisiä keinoja ovat esimerkiksi nopea myyntilaskuttaminen ja myyntisaatavien tehokas kerääminen. Tällöin puhutaan hyvin toimivasta tilauksesta kassaan – prosessista. Toinen esimerkki on sen vastakohta eli omien maksuaikojen pidentäminen niistä toimittajien kanssa neuvottelemalla. Optimoimalla liiketoiminnan sitomaa pääomaa esimerkiksi varastokiertoa nopeuttamalla, voit vapauttaa kassavirtaa muita investointeja varten.

Miten yrityksen arvo lasketaan?

Yrityksen arvonmääritykseen on lukuisia erilaisia laskentatapoja ja ne voivat antaa hyvinkin erilaisia tuloksia. Yrityksen arvo perustuu oletuksiin sen tulevaisuuden kasvu- ja kannattavuusnäkymistä. Arvonmääritys on haastavaa ja se kannattaa jättää asiantuntijoiden hoidettavaksi. Yleensä laskennalla päästään tiettyyn vaihteluväliin jonka jälkeen myyjä ja ostaja neuvottelevat lopullisen kauppahinnan.

Pyydä tarjous palveluistamme

Annamme mielellämme tarjouksen taloushallinnon palveluista yrityksellesi. Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään. Voit lähettää meille viestin chatissa tai täyttää tarjouspyyntölomakkeen, minkä jälkeen toimitamme sinulle tarjouksen sähköpostilla