Siirry suoraan sisältöön
Asiantuntijapalvelut – Budjetointi

Budjetti kääntää katseet tulevaisuuteen

Budjetti on yrityksen talouden suunnittelun keskeisimpiä työkaluja. Budjetti kuvaa numeromuodossa yrityksen tavoitteita ja se tehdään tyypillisesti tulevalle tilikaudelle. Osana budjettia laaditaan usein myös sanallinen liiketoimintasuunnitelma vastaavalle ajanjaksolle.

Budjetointi on siis pohjimmiltaan tavoitteiden asetantaa. Sopivien tavoitteiden asettaminen on liiketoiminnassa äärettömän tärkeää, jotta toimintaa voidaan arvioida ja kehittää pitkäjänteisesti. Sopivan budjetointitavan myötä saadaan erinomainen ymmärrys niistä keinoista, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Budjetointimalli tulee aina sovittaa yrityksen tarpeisiin

Budjetointi on saanut viime vuosina myös kritiikkiä osakseen. Prosessia pidetään työläänä ja hitaana, budjettilukujen seurantaa hankalana, sekä budjetoidut luvut vanhenevat nopeasti äkillisten muutosten tapahtuessa. Tämä kritiikki ei varmasti ole tuulesta temmattua ja tuleekin muistaa, että budjetointimenetelmä tulisi aina räätälöidä omaan yritykseen sopivaksi. Mitään standardimuotoista budjetointitapaa ei ole olemassa ja kannattaakin miettiä, kuinka budjetoinnista saadaan suurimmat hyödyt irti. Tärkeätä kuitenkin on, että asetetaan tavoitteita, suunnitellaan resursseja ja seurataan tavoitteiden saavuttamista.

Budjetointiprosessi on hyvin erilainen pienyrityksissä ja suurissa organisaatioissa. Yrittäjävetoisissa yrityksissä menetelmä on yleensä ylhäältä alas -tyyppinen, kun taas suuremmissa organisaatioissa se on yleensä yhdistelmä johdolta tulevia raameja ja yksikkötasolla tehtävää liiketoiminnan suunnittelua.

Budjetoinnin kolme vaihetta: suunnittelu, toteutus, seuranta

Jotta budjetoinnista saadaan hyödyt irti, tulee sen seurannan olla vakiomuotoista ja aktiivista. Jos luvut ovat tehty kuukausi- tai tilitasolle, on luontevaa kuukausiraportoinnin yhteydessä käydä läpi miltä toteuma vs. budjetti näyttää. Tässä vaiheessa voi myös olla avuksi, jos esimerkiksi budjetoidun myynnin yhteydessä on tehty laskelmia palvelu- tai tuotekohtaisesta myynnistä ja näin voidaan porautua syvemmälle siihen missä tavoitteet saavutettiin.

Joskus kuulee myös sanottavan, että budjettien seuranta voi olla työlästä koska budjettiluvut ovat Exceleissä ja toteumat taloushallinnon järjestelmissä. Nykyisin kuitenkin useimmat taloushallinnon järjestelmät, kuten Fivaldi, Procountor ja Netvisor, tukevat budjetoitujen lukujen tallentamista suoraan järjestelmään. Tämä tekee toteumien ja budjetoitujen lukujen vertailun vaivattomaksi.

Me Kotassa neuvomme asiakkaita sopivan budjetointimallin valinnassa ja talouden vuosikellon suunnittelussa. Ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Tietoa meistä

Kota tarjoaa tilitoimisto- ja asiantuntijapalvelut kaikenkokoisille yrityksille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

AINA TILITOIMISTON VALINTA EI OSU OIKEAAN

Etsitkö uutta tilitoimistoa?

Osaava ja palvelualtis taloushallinnon kumppani on yrityksen menestykselle ehdoton edellytys. Asiantunteva tilitoimisto tuo varmuutta yrityksen pyörittämiseen kun tiedät, että taloudenpito on virheetöntä ja sen tarjoama tieto täsmällistä.

Sujuva yhteistyö ja selkeä kommunikaatio tilitoimiston kanssa luo vakaan perustan lisätä näkymää yrityksen talouteen ja sitä kautta parantaa yrityksen suorituskykyä.

VAIHTAMINEN ON HELPPOA

Tilitoimiston vaihtaminen voi olla joskus aiheellista

Tilitoimiston vaihtamiselle voi olla lukuisia syitä, mutta usein ne liittyvät palvelun joustamattomuuteen, yhteydenpidon hitauteen tai kirjanpitäjän ammattitaitoon. Yrityksen talousasiat voivat olla monimutkaisia ja kirjanpitäjän tarjoama ammattislangi ja epäselvä kommunikaatio vain lisäävät kysymyksiä. Nykyaikana tilitoimiston vaihtaminen jopa kesken tilikauden onnistuu helposti ja nopeasti.

Joskus yrityksen ja tilitoimiston välinen asiakassuhde on saattanut jatkua pitkään ja ajatus vaihtamisesta voi tuntua epämiellyttävältä. Vaihtaminen saattaa kuitenkin joskus olla tarpeellinen toimenpide toiminnan kehittämiseksi.

Pyydä tarjous palveluistamme

Annamme mielellämme tarjouksen taloushallinnon palveluista yrityksellesi. Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään. Voit lähettää meille viestin chatissa tai täyttää tarjouspyyntölomakkeen, minkä jälkeen toimitamme sinulle tarjouksen sähköpostilla