Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen sähköinen kirjanpito

Tarjoamme kirjanpitopalvelua yrityksille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Tilitoimisto Kota on taloushallinnon kumppani yrityksellesi. Tarjoamme yrityksen kirjanpitopalvelua, joka tuotetaan aina kirjanpitolain vaatimalla tavalla, oikein ja ajallaan. Kirjanpidon tuottaman tiedon ansiosta sinulla on ajantasainen kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kirjanpitopalvelun sisältö

Yrityksen kirjanpito

Tarjoamme kirjanpitopalvelua pienyrityksille, aloittaville yrittäjille ja jo kasvua saavuttaneille yrityksille. Me tuotamme yrityksen kirjanpitopalvelun moderneilla sähköisillä järjestelmillä, mutta tarpeen mukaan myös paperisena. Kirjanpitopalvelumme sisältää kaikki kirjanpidon osa-alueet juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen ja raportointiin.

Juokseva kirjanpito

Juokseva kirjanpito on yrityksen, tai muun kirjanpitovelvollisen, aikajärjestykseen kirjattu rekisteri sen liiketapahtumista. Liiketapahtumia ovat menot, tulot, rahoitustapahtumat ja niiden oikaisu- ja siirtoerät. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen on jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa.

Kuukausiraportointi

Yrityksen taloudellista tilaa raportoidaan usein kuukausitasolla, jolloin tuloksen kehittymistä voi seurata jo tilikauden aikana. Kuukauden vaihteessa tehdään tarvittavat kirjanpidon kirjaukset ja täsmäytykset sekä laaditaan kuukausiraportti esimerkiksi yrityksen johdolle. Kuukausiraportin sisältö vaihtelee ja se voi pitää sisällään myös muuta liiketoiminnalle keskeistä tietoa. Me autamme tarvittaessa myös määrittelemään yritykselle sopivan johdon raportoinnin sisällön.

Tilinpäätös

Kirjanpitopalveluumme kuuluu tilinpäätöksen laatiminen tilikauden vaihtuessa. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jossa on annettava oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta, liitetiedoista ja tietyin edellytyksin myös rahoituslaskelmasta. Tilinpäätös perustuu kirjanpitolaissa määritettyihin yleisperiaatteisiin, jotka ovat jatkuvuuden, johdonmukaisuuden, sisältöpainotteisuuden, varovaisuuden, tasejatkuvuuden, suoriteperusteisuuden ja erillisarvostuksen periaatteet.

Arvonlisäverolaskelmat

Arvonlisäverolaskelmien laatiminen kirjanpidosta perustuu arvonlisäverolakiin. Yritys perii asiakkailtaan arvonlisäveron myyntihinnassaan, mutta toisaalta se saa vähentää arvonlisäveron ostoissaan. Näiden erotus jää joko maksettavaksi verottajalle tai yritys saa sen palautuksena. Laskelmien monimutkaisuus perustuu vähennettäviin arvonlisäveroihin, joita koskevat säädökset ja lait muuttuvat aika ajoin. Me tilitoimistona kuitenkin vastaamme siitä, että kaikki arvonlisävero-tilityksiin liittyvät asiat tulevat huomioiduksi. Kirjanpitopalvelumme sisältää arvonlisäverolaskelmien tekemisen ja arvonlisäveron tilityksen.

Veroilmoitukset

Veroilmoitus tulee antaa tilikauden päättymisen jälkeen verottajalle sähköisellä lomakkeella. Verolaskelma perustuu yrityksen kirjanpitoon, mutta koska verotuksessa kaikki kulut eivät välttämättä ole vähennyskelpoisia, voivat kirjanpidon tulos ja verotettava tulos poiketa toisistaan. Lisäksi verotettavassa tuloksessa tulee huomioida esimerkiksi mahdolliset edellisten tilikausien tappiot.

Viranomaisilmoitukset

Viranomaisilmoitukset ovat jokaisen yrityksen arkea yhtiön perustamisilmoituksesta lähtien. Kaikista yhtiömuutoksista pitää ilmoittaa viranomaisille, oli kyseessä sitten muutos yhtiön hallituksessa tai tilikauden pituudessa. Me teemme sähköisesti kaikki viranomaisilmoitukset, jolloin ne menevät vaivattomasti ja varmasti perille.

Osingonjakolaskelmat

Osakeyhtiön voitonjakoon liittyy säännöksiä, jotka ovat kirjattu osakeyhtiölakiin. Ne perustuvat muun muassa osakeyhtiön vakavaraisuuden säilyttämiseen huomioitaessa, etteivät omistajat henkilökohtaisesti vastaa yrityksen solmimista sitoumuksista. Toisaalta omistajien välisessä yhtiösopimuksessa voi olla voitonjakoon liittyviä kirjauksia, jotka eivät saa olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Me otamme nämä ja muut voitonjakoon liittyvät säädökset huomioon osana kirjanpitopalveluamme.

Tietoa meistä

Kota tarjoaa tilitoimisto- ja asiantuntijapalvelut kaikenkokoisille yrityksille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

AINA TILITOIMISTON VALINTA EI OSU OIKEAAN

Etsitkö uutta tilitoimistoa?

Osaava ja palvelualtis taloushallinnon kumppani on yrityksen menestykselle ehdoton edellytys. Asiantunteva tilitoimisto tuo varmuutta yrityksen pyörittämiseen kun tiedät, että taloudenpito on virheetöntä ja sen tarjoama tieto täsmällistä.

Sujuva yhteistyö ja selkeä kommunikaatio tilitoimiston kanssa luo vakaan perustan lisätä näkymää yrityksen talouteen ja sitä kautta parantaa yrityksen suorituskykyä.

vaihtaminen on Helppoa

Tilitoimiston vaihtaminen voi olla joskus aiheellista

Tilitoimiston vaihtamiselle voi olla lukuisia syitä, mutta usein ne liittyvät palvelun joustamattomuuteen, yhteydenpidon hitauteen tai kirjanpitäjän ammattitaitoon. Yrityksen talousasiat voivat olla monimutkaisia ja kirjanpitäjän tarjoama ammattislangi ja epäselvä kommunikaatio vain lisäävät kysymyksiä. Nykyaikana tilitoimiston vaihtaminen jopa kesken tilikauden onnistuu helposti ja nopeasti.

Joskus yrityksen ja tilitoimiston välinen asiakassuhde on saattanut jatkua pitkään ja ajatus vaihtamisesta voi tuntua epämiellyttävältä. Vaihtaminen saattaa kuitenkin joskus olla tarpeellinen toimenpide toiminnan kehittämiseksi.

Usein kysyttyä

Mitä kirjanpito on?

Kirjanpito tarkoittaa yrityksen taloudellisten tapahtumien muistiin kirjaamista systemaattisella ja lain määrittämällä tavalla. Yrityksen tilikauden päättyessä kaikki tapahtumat koostetaan yhteen ja niistä tehdään tilinpäätös.

Mitä tarkoittaa kahdenkertainen kirjanpito?

Yhdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että liiketapahtumat kirjataan kirjanpidossa yhdelle tilille. Esimerkiksi kun maksetaan lasku, tästä kirjataan meno. Vain pienet yritykset voivat tehdä kirjanpitonsa käyttäen yhdenkertaista kirjaustapaa.

Suurin osa yrityksistä käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa kirjauksia tehdään kahdelle tilille eli näytetään sekä rahan lähde, että rahan käyttö. Kun yritys esimerkiksi ostaa hyödykkeen, meno kirjataan kahdelle tilille; rahan käyttö (osto) ja rahan lähde (kassa).

Mikä on kirjanpitolaki?

Kirjanpitolaki määrittää kirjanpidon vähimmäisvaatimukset kirjanpitovelvolliselle. Vähimmäisvaatimukset vaihtelevat yhtiömuodon ja koon mukaan. Kirjanpito kannattaa ulkoistaa osaavalle tilioimistolle jolloin kaikki velvoitteet tulee hoidettua varmasti. Vaikka kirjanpito olisi ulkoistettu, on yritys silti vastuussa kaiken kirjanpitoaineiston toimittamisesta tilitoimistolle.

Mitä yrityksen kirjanpidon hoitaminen maksaa tilitoimistossa?

Yrityksen kirjanpitopalvelun hinta perustuu usein liiketapahtumien lukumäärään ja kirjanpidon vaatimaan työhön. Kirjanpidon hinta on tällöin riippuvainen yrityksen koosta, eikä pieni yritys joudu maksamaan ylimääräisistä palveluista.

Kotalla palvelun sisältö määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Toimimme läpinäkyvästi, joten hinnoittelumme löydät täältä. Teemme mielellämme tarjouksen palvelusta yrityksellesi.

Miten kirjanpitopalvelu hinnoitellaan?

Eniten kirjanpitopalvelun hintaan vaikuttaa yrityksen koko. Tämän lisäksi palvelun hintaan vaikuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan valittava taloushallinnon ohjelmisto. Me käytämme palvelun tuottamiseen joko Visma Fivaldia, Netvisoria tai Procountoria. Hinnoittelumme löydät täältä.

Miksi kirjanpito täytyy tehdä?

Lakisääteisellä kirjanpidolla on useita käyttötarkoituksia, mutta ainakin yksi tärkeimmistä on yrityksen tiedonantovelvollisuus verottajalle. Kirjanpidon yhteenvedon eli julkisen tilinpäätöksen perusteella voidaan lisäksi arvioida yrityksen luottokelpoisuutta tai yrityksen arvoa. Liiketoiminnan näkökulmasta kirjanpidon tuottama tieto mahdollistaa sen taloudellisen suorituskyvyn analysoimisen ja päätösten tekemisen.

Pyydä tarjous palveluistamme

Annamme mielellämme tarjouksen taloushallinnon palveluista yrityksellesi. Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään. Voit lähettää meille viestin chatissa tai täyttää tarjouspyyntölomakkeen, minkä jälkeen toimitamme sinulle tarjouksen sähköpostilla